1. Identifikácia Prevádzkovateľa a všeobecné informácie

Obchodná spoločnosť OK mont Europe s.r.o., so sídlom Kopčanská 35, 908 51, Holíč, IČO: 513 370 53, zapísaná obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 41724/T (ďalej ako „Prevádzkovateľ“) využíva na svojej webovej stránke www.okmont.sk (ďalej ako „webová stránka“) súbory cookies.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré si na príkaz webovej stránky webový prehliadač môže ukladať do Vášho zariadenia pri návšteve webovej stránky. Slúžia na zabezpečenie funkčnosti niektorých prvkov webovej stránky alebo napr. na to, aby webové stránky mohli lepšie zaznamenávať návštevnosť na webovej stránke.

  1. Druhy súborov cookies na webovej stránke

Na webovej stránke využíva Prevádzkovateľ nasledujúce druhy cookie súborov:

  • funkčné (nevyhnutné) cookie súbory, ktoré slúžia na zabezpečenie základnej funkcionality niektorých prvkov a funkcií webovej stránky a v prípade, ak by ich Prevádzkovateľ nevyužíval, niektoré funkcie webovej stránky by sa Vám nezobrazovali správne,
  • analytické cookie súbory, ktoré slúžia na meranie návštevnosti webovej stránky a aktivity návštevníkov na webovej stránke,
  • marketingové cookie subory, ktoré slúžia na zisťovanie Vašich preferencií a personalizáciu reklám vo webových prehliadačoch a na sociálnych sieťach.

 

V zmysle platnej legislatívy je Prevádzkovateľ oprávnený ukladať funkčné (nevyhnutné) druhy cookie súborov do Vášho zariadenia bez Vášho súhlasu. Využívanie funkčných cookie súborov môžete vypnúť prostredníctvom nastavení Vášho prehliadača. V takom prípade sa Vám však niektoré funkcie webovej stránky nebudú zobrazovať správne.

Ostatné druhy cookie súborov (analytické a marketingové) ukladá Prevádzkovateľ do Vášho zariadenia iba vtedy, ak mu na ich používanie udelíte prostredníctvom cookie lišty, nachádzajúcej sa v spodnej časti webovej stránky, svoj súhlas. V prípade, ak Prevádzkovateľovi neudelíte súhlas s ukladaním analytických a marketingových cookie súborov, bude Prevádzkovateľ ukladať do Vášho zariadenia iba funkčné (nevyhnutné) druhy súborov cookies.

Svoj súhlas s ukladaním súborov cookies do Vášho zariadenia môžete odvolať alebo zmeniť prostredníctvom cookie lišty, nachádzajúcej sa v spodnej časti webovej stránky.

Bližšie informácie o jednotlivých druhoch cookies súborov nájdete v nasledujúcej tabuľke:  

Druh cookie súboru  Názov  Účel  Spoločnosť / služba, ktorá cookies ukladá   Doba expirácie vo Vašom zariadení
Funkčné (nevyhnutné) cookielawinfo-checkbox-necessary Určuje, či návštevník udelil súhlas s ukladaním súborov cookies. okmont.sk 1 rok
cookielawinfo-checkbox-non-necessary Určuje, či návštevník udelil súhlas s ukladaním súborov cookies. okmont.sk 1 rok
t3D Tento súbor cookie je súčasťou súboru cookies, ktoré slúžia na doručovanie a prezentáciu obsahu. Súbory cookie zachovávajú správny stav písma, posúvačov blogov / obrázkov, farebných motívov a ďalších nastavení webovej stránky. okmont.sk Perzistentná (do manuálneho vymazania)
tADe Tento súbor cookie je súčasťou súboru cookies, ktoré slúžia na doručovanie a prezentáciu obsahu. Súbory cookie zachovávajú správny stav písma, posúvačov blogov / obrázkov, farebných motívov a ďalších nastavení webovej stránky. okmont.sk Perzistentná (do manuálneho vymazania)
tADu Tento súbor cookie je súčasťou súboru cookies, ktoré slúžia na doručovanie a prezentáciu obsahu. Súbory cookie zachovávajú správny stav písma, posúvačov blogov / obrázkov, farebných motívov a ďalších nastavení webovej stránky. okmont.sk Perzistentná (do manuálneho vymazania)
tAE Tento súbor cookie je súčasťou súboru cookies, ktoré slúžia na doručovanie a prezentáciu obsahu. Súbory cookie zachovávajú správny stav písma, posúvačov blogov / obrázkov, farebných motívov a ďalších nastavení webovej stránky. okmont.sk Perzistentná (do manuálneho vymazania)
tC Tento súbor cookie je súčasťou súboru cookies, ktoré slúžia na doručovanie a prezentáciu obsahu. Súbory cookie zachovávajú správny stav písma, posúvačov blogov / obrázkov, farebných motívov a ďalších nastavení webovej stránky. okmont.sk Perzistentná (do manuálneho vymazania)
tMQ Tento súbor cookie je súčasťou súboru cookies, ktoré slúžia na doručovanie a prezentáciu obsahu. Súbory cookie zachovávajú správny stav písma, posúvačov blogov / obrázkov, farebných motívov a ďalších nastavení webovej stránky. okmont.sk Perzistentná (do manuálneho vymazania)
tnsApp Tento súbor cookie je súčasťou súboru cookies, ktoré slúžia na doručovanie a prezentáciu obsahu. Súbory cookie zachovávajú správny stav písma, posúvačov blogov / obrázkov, farebných motívov a ďalších nastavení webovej stránky. okmont.sk Perzistentná (do manuálneho vymazania)
tPL Tento súbor cookie je súčasťou súboru cookies, ktoré slúžia na doručovanie a prezentáciu obsahu. Súbory cookie zachovávajú správny stav písma, posúvačov blogov / obrázkov, farebných motívov a ďalších nastavení webovej stránky. okmont.sk Perzistentná (do manuálneho vymazania)
tTDe Tento súbor cookie je súčasťou súboru cookies, ktoré slúžia na doručovanie a prezentáciu obsahu. Súbory cookie zachovávajú správny stav písma, posúvačov blogov / obrázkov, farebných motívov a ďalších nastavení webovej stránky. okmont.sk Perzistentná (do manuálneho vymazania)
tTDu Tento súbor cookie je súčasťou súboru cookies, ktoré slúžia na doručovanie a prezentáciu obsahu. Súbory cookie zachovávajú správny stav písma, posúvačov blogov / obrázkov, farebných motívov a ďalších nastavení webovej stránky. okmont.sk Perzistentná (do manuálneho vymazania)
tTE Tento súbor cookie je súčasťou súboru cookies, ktoré slúžia na doručovanie a prezentáciu obsahu. Súbory cookie zachovávajú správny stav písma, posúvačov blogov / obrázkov, farebných motívov a ďalších nastavení webovej stránky. okmont.sk Perzistentná (do manuálneho vymazania)
tTf Tento súbor cookie je súčasťou súboru cookies, ktoré slúžia na doručovanie a prezentáciu obsahu. Súbory cookie zachovávajú správny stav písma, posúvačov blogov / obrázkov, farebných motívov a ďalších nastavení webovej stránky. okmont.sk Perzistentná (do manuálneho vymazania)
Analytické _ga Zaregistruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku okmont.sk 2 roky
_gat Používa sa v službe Google Analytics na obmedzenie rýchlosti jednotlivých žiadostí okmont.sk 1 deň
_gid Zaregistruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku okmont.sk 1 deň
Marketingové IDE Túto cookie používa Google v službe  DoubleClick na registráciu a hlásenie akcií používateľa webových stránok po ich  prezeraní alebo klikaní na niektorú z reklám inzerenta na účely merania účinnosti reklamy a na predstavenie cielených reklám používateľovi v prehliadači. doubleclick.net 1 rok
test_cookie Táto cookie slúži na kontrolu, či prehliadač používateľa povoľuje ukladanie súborov cookies. doubleclick.net 1 deň
VISITOR_INFO1_LIVE Pokúša sa odhadnúť šírku pásma používateľov na stránkach s integrovanými videami YouTube. youtube.com 179 dní
YSC Táto cookies zaregistruje jedinečný identifikátor, ktorý umožňuje generovať štatistiku videí, ktoré používateľ na YouTube už videl. youtube.com Počas návštevy webovej stránky (relácie webového prehliadača)
yt.innertube::nextId Táto cookies zaregistruje jedinečný identifikátor, ktorý umožňuje generovať štatistiku videí, ktoré používateľ na YouTube už videl. youtube.com Permanentná (do manuálneho vymazania)
yt.innertube::requests Táto cookies zaregistruje jedinečný identifikátor, ktorý umožňuje generovať štatistiku videí, ktoré používateľ na YouTube už videl. youtube.com Permanentná (do manuálneho vymazania)
yt-remote-cast-installed Táto cookie ukladá predvoľby k videám na Youtube v prehrávači používateľa pomocou vloženého YouTube videa. youtube.com Počas návštevy webovej stránky (relácie webového prehliadača)
yt-remote-connected-devices Táto cookie ukladá predvoľby k videám na Youtube v prehrávači používateľa pomocou vloženého YouTube videa. youtube.com Permanentná (do manuálneho vymazania)
yt-remote-device-id Táto cookie ukladá predvoľby k videám na Youtube v prehrávači používateľa pomocou vloženého YouTube videa. youtube.com Permanentná (do manuálneho vymazania)
yt-remote-fast-check-period Táto cookie ukladá predvoľby k videám na Youtube v prehrávači používateľa pomocou vloženého YouTube videa. youtube.com Počas návštevy webovej stránky (relácie webového prehliadača)
yt-remote-session-app Táto cookie ukladá predvoľby k videám na Youtube v prehrávači používateľa pomocou vloženého YouTube videa. youtube.com Počas návštevy webovej stránky (relácie webového prehliadača)
yt-remote-session-name Táto cookie ukladá predvoľby k videám na Youtube v prehrávači používateľa pomocou vloženého YouTube videa. youtube.com Počas návštevy webovej stránky (relácie webového prehliadača)

 

  1. Platnosť

 

Tieto zásady používania súborov cookies na webovej stránke sú platné a účinné od 01.07.2021. Prevádzkovateľ je oprávnený aktualizovať a meniť tieto zásady používania súborov cookies. V prípade zmeny týchto zásad Vás Prevádzkovateľ o zmenách oboznámi vopred.