Blog

Zimná záhrada a konštrukcia

Medzi najpoužívanejšie konštrukčné materiály pre zimné záhrady patrí hliník. V minulosti sa používala oceľ, avšak jej nevýhodou bola napríklad vysoká hmotnosť a nedostatočná korozivzdornosť. Hliník sa vyznačuje optimálnymi mechanickými vlastnosťami ako sú pevnosť, pružnosť, húževnatosť. Medzi ďalšie kladné vlastnosti tohto konštrukčného materiálu patria tepelná zotrvačnosť, dobre opracovateľný, zveriteľnosť čo veľkou mierou napomáha k zhotovení rozličných tvarov konštrukcií. Na koľko je tento materiál veľmi prispôsobivý, takéto zimné záhrady nie sú obmedzené členením ani veľkosťou stavby. Možnosť povrchových úprav hliníka dovoľuje buď zdôrazniť jeho materiálovú podstatu alebo sa dá nafarbiť, upraviť a zladiť s ostatnými materiálmi podľa predstáv. Ale aj s úpravami či bez, hliník má bez akejkoľvek údržby naozaj dlhú životnosť.

PLÁNUJETE REKONŠTRUKCIU?
VYŽIADAJTE SI CENOVÚ PONUKU.